Totius - Akademie (Laerskool)
   Tuisblad      Ons skool

JESUS CHRISTUS IS ONS VERLOSSER EN SALIGMAKER - HY IS DIE ENIGSTE LIG EN DIE ENIGSTE WAARHEID

 

Hierdie blye boodskap het ons ouers en onderwysers vir ons geleer toe ons nog kinders was. Daarom glo ons dit onvoorwaardelik. Daarom glo ons dit skaamteloos. Daarom het dit die fondament van ons volwasse lewens geword.

 

MAAR WAT VAN ONS KINDERS?

 

Daar word toenemend van ons kinders verwag om op die skoolbanke en die sportvelde te presteer ten einde hulle vir die eise van die volwasse lewe te pantser. Maar bewapen ons nog ooit ons kinders om allereers as ligdraers vir hulle Here te presteer? Vervul ons nog ooit ons doopbelofte om ons kinders dienooreenkomstig te onderrig en te laat onderrig? Verwag ons werklik dat ons kinders die volwasse lewe moet betree sonder om hulle met die wapenrusting van die Woord van God te beklee?

 

Weens die veranderinge wat sedert 1994 in die onderwys voorsien was en wat nou in die huidige bedeling duidelik geword het, het Totius Akademie in 1996 die lig gesien. Ons is ‘n Afrikaanse privaatskool wat beteken dat ons die kinders en die ouers se skool is. Maar ons is en bly in die eerste instansie een van Jesus Christus se skole.

 

Ons koester elke kind van Totius Akademie as uitverkore kind van God. Ons onderrig elke kind van Totius Akademie aan die hand van Christelike norme en waardes. Ons beskou Christelike onderwys as die basis waarop ons onderrigplan geskoei word.

 

Tog sorg ons dat elke kind van Totius Akademie behoorlik onderrig word in die kurrikula wat vir Graad 1 tot 7 leerders deur die Departement van Onderwys voorgeskryf word. Selfs kinders in Graad R kan op hierdie vroeë stadium van hulle lewens by ons inskakel. Ons geskiedenis het dan ook telkens gewys dat ons kinders hulle op Hoërskool en daarna as toppresteerders onderskei het.

 

Die kinders van Totius Akademie werk hard, want hulle word geleer om hulle deel te doen, maar die kinders van Totius Akademie is gebalanseerde kinders, want hulle word geleer om in Christus balans te vind. Bowenal is die kinders van Totius Akademie gelukkige kinders, want hulle word geleer om in Christus vreugde te vind.

 

Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle”

(Lukas 18:16)