Totius - Akademie (Laerskool)
   Tuisblad      Ons skool      Uit die hoof se kantoor.
 • Totius-Akademie is bekend vir kwaliteitonderwys en volg 'n Gereformeerde Kurrikulum soos ontwikkel deur ICO (Instituut vir Christelike Onderwys)

 • Hierdie Christelike-gereformeerde beginsels word uitgevoer deur:

 • •Geroepe onderwysers wat deur voorbeeld lei.
 • •Ouerbetrokkenheid op alle terreine van die skool.
 • •Intensiewe, individuele aandag aan elke leerder.
 • •Die aankweek van liefde vir die eie deur blootstelling aan  kulturele aktiwiteite.
 • •Omvattende onderwys deur 'n wye veld van onderwerpe op 'n geïntegreerde wyse aan te bied.
 • •Sosialisering buite portuurgroepe.
 • •Die voorbeeld van moedertaal-onderrig in Afrikaans.
 • •Die soeke na en ontwikkeling van begaafdhede by leerders sonder om ongesonde kompetisie te bevorder.
 • •Die begeleiding van gewone leerders tot buitengewone prestasies.
 • •Die aankweek van 'n eie verantwoordelikheidsin en die bevordering van selfwerksaamheid by leerders.

         
Ons verbind onsself tot die volgende Christelike waardes:

 • Selfstandigheid
 • Getrouheid
 • Hardwerkendheid
 • Nederigheid
 • Verantwoordelikheidsin
 • Eerlikheid
 • Lojaliteit
 • Trots
 • Dissipline
 • Diensbaarheid
 • Kreatiwiteit
 Ons kinders is Koningskinders